Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM
Gazda Invest
ZPH "FREZWID" sp.j.